pl en

Realizacje

Statuetka dla Krajowej Izby Gospodarczej

Bronze, Statuettes, Glass, Silver plating

Statuetka dla Agencji Oceny Technologii Medycznych

Bronze, Statuettes, Glass, Silver plating